მთვარი | პროექტის შესახებ | თხოვნები | რეკლამა საიტზე
Чтение RSS
Суперсайт
მთვარი კონტაქტი მენიუ1 ფავორიტებში დამატება
ლოგინი:
პაროლი:
  სალამი,სტუმარი   |    გამოსვლა 
-----------------------------------------------------  
{informer}
 • რეკლამის ადგილი

  გამოკითხვა

  მოგწონთ ჩვენი საიტი
  სულ პასუხი: 574

  Рекомендуем

  • <-----რჩევა---->

  Наши друзья

 • ავტორი: სტუმარი თარიღი: 2022-12-05 ნანახია: 849
  ეს არის მთავარი სკრიპტი

  კოდი:
  <script type="text/javascript">  
  document.getElementsByClassName = function(className) {  
    var children = document.getElementsByTagName('*') || document.all;  
    var elements = new Array();  
     
    for (var i = 0; i < children.length; i++) {  
    var child = children[i];  
    var classNames = child.className.split(' ');  
    for (var j = 0; j < classNames.length; j++) {  
    if (classNames[j] == className) {  
    elements.push(child);  
    break;  
    }  
    }  
    }  
    return elements;  
  }  

  var Reflection = {  
    defaultHeight : 0.5,  
    defaultOpacity: 0.5,  
     
    add: function(image, options) {  
    Reflection.remove(image);  
     
    doptions = { "height" : Reflection.defaultHeight, "opacity" : Reflection.defaultOpacity }  
    if (options) {  
    for (var i in doptions) {  
    if (!options[i]) {  
    options[i] = doptions[i];  
    }  
    }  
    } else {  
    options = doptions;  
    }  
     
    try {  
    var d = document.createElement('div');  
    var p = image;  
     
    var classes = p.className.split(' ');  
    var newClasses = '';  
    for (j=0;j<classes.length;j++) {  
    if (classes[j] != "userAvatar") {  
    if (newClasses) {  
    newClasses += ' '  
    }  
     
    newClasses += classes[j];  
    }  
    }  

    var reflectionHeight = Math.floor(p.height*options['height']);  
    var divHeight = Math.floor(p.height*(1+options['height']));  
     
    var reflectionWidth = p.width;  
     
    if (document.all && !window.opera) {  
    /* Copy original image's classes & styles to div */  
    d.className = newClasses;  
    p.className = 'reflected';  
     
    d.style.cssText = p.style.cssText;  
    p.style.cssText = 'vertical-align: bottom';  
     
    var reflection = document.createElement('img');  
    reflection.src = p.src;  
    reflection.style.width = reflectionWidth+'px';  
     
    reflection.style.marginBottom = "-"+(p.height-reflectionHeight)+'px';  
    reflection.style.filter = 'flipv progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity='+(options['opacity']*100)+', style=1, finishOpacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy='+(options['height']*100)+')';  
     
    d.style.width = reflectionWidth+'px';  
    d.style.height = divHeight+'px';  
    p.parentNode.replaceChild(d, p);  
     
    d.appendChild(p);  
    d.appendChild(reflection);  
    } else {  
    var canvas = document.createElement('canvas');  
    if (canvas.getContext) {  
    /* Copy original image's classes & styles to div */  
    d.className = newClasses;  
    p.className = 'reflected';  
     
    d.style.cssText = p.style.cssText;  
    p.style.cssText = 'vertical-align: bottom';  
     
    var context = canvas.getContext("2d");  
     
    canvas.style.height = reflectionHeight+'px';  
    canvas.style.width = reflectionWidth+'px';  
    canvas.height = reflectionHeight;  
    canvas.width = reflectionWidth;  
     
    d.style.width = reflectionWidth+'px';  
    d.style.height = divHeight+'px';  
    p.parentNode.replaceChild(d, p);  
     
    d.appendChild(p);  
    d.appendChild(canvas);  
     
    context.save();  
     
    context.translate(0,image.height-1);  
    context.scale(1,-1);  
     
    context.drawImage(image, 0, 0, reflectionWidth, image.height);  
     
    context.restore();  
     
    context.globalCompositeOperation = "destination-out";  
    var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, reflectionHeight);  
     
    gradient.addColorStop(1, "rgba(255, 255, 255, 1.0)");  
    gradient.addColorStop(0, "rgba(255, 255, 255, "+(1-options['opacity'])+")");  
     
    context.fillStyle = gradient;  
    if (navigator.appVersion.indexOf('WebKit') != -1) {  
    context.fill();  
    } else {  
    context.fillRect(0, 0, reflectionWidth, reflectionHeight*2);  
    }  
    }  
    }  
    } catch (e) {  
    }  
    },  
     
    remove : function(image) {  
    if (image.className == "reflected") {  
    image.className = image.parentNode.className;  
    image.parentNode.parentNode.replaceChild(image, image.parentNode);  
    }  
    }  
  }  

  function addReflections() {  
    var rimages = document.getElementsByClassName('userAvatar');  
    for (i=0;i<rimages.length;i++) {  
    var rheight = null;  
    var ropacity = null;  
     
    var classes = rimages[i].className.split(' ');  
    for (j=0;j<classes.length;j++) {  
    if (classes[j].indexOf("rheight") == 0) {  
    var rheight = classes[j].substring(7)/100;  
    } else if (classes[j].indexOf("ropacity") == 0) {  
    var ropacity = classes[j].substring(8)/100;  
    }  
    }  
     
    Reflection.add(rimages[i], { height: rheight, opacity : ropacity});  
    }  
  }  

  var previousOnload = window.onload;  
  window.onload = function () { if(previousOnload) previousOnload(); addReflections(); }  
  </script>  ტესტისტვის შეგიძლიათ ჩასვათ ეს სურათი

  <img class="userAvatar" src="http://allcity.net.ru/styles/prosilver/imageset/site_logo.gif" border="0">


  პაროლი არქივზე

  2009-10-16
  sad cahvsva?ზევით

Реклама

Free site builder - uCoz