მთვარი | პროექტის შესახებ | თხოვნები | რეკლამა საიტზე
Чтение RSS
Суперсайт
მთვარი კონტაქტი მენიუ1 ფავორიტებში დამატება
ლოგინი:
პაროლი:
  სალამი,სტუმარი   |    გამოსვლა 
-----------------------------------------------------  
{informer}
 • რეკლამის ადგილი

  გამოკითხვა

  მოგწონთ ჩვენი საიტი
  სულ პასუხი: 574

  Рекомендуем

  • <-----რჩევა---->

  Наши друзья

 • ავტორი: სტუმარი თარიღი: 2020-10-24 ნანახია: 748  ეს არის რეგისტრაციის ახალი ფორმა, ზუსტად ისეთია რაცე მე მიყენია საიტზე. თუ გნებავთ ნახეთ და თხოვთ ნახვის დროს არ დაგეზაროთ და გაიაროთ რეგისტრაცია, ჩემი თხოვნა იქნება.
  დაყენება

  რუსულად: Управление дизайном > Пользователи > Форма регистрации пользователей და ვცვლით კოდს ქვემოთ მოცემული კოდით.

  ინგლისური: Customize design > Users > User registration form და ვცვლით კოდს ქვემოთ მოცემული კოდით.

  კოდი:
  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%" class="manTable" id="siM63">  
    
  <tr id="siM1"><td colspan="2" align="center" class="manTdError" id="siM2">$ERROR$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM42"><td class="manTd1" width="35%" id="siM43">$LOGIN_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM44">  
  $LOGIN_FL$  
  <span style="display: none;font-size:10px;" class="hint">Имя пользователя, которое вам бы хотелось.<br/></br>Логин может состоять как из латинских, так из русских букв, цифр и дефиса [a-zA-Z0-9-].<br/></br>Минимальная длина логина 2 символа, максимальная - 15 символов.  
  <span class="hint-pointer"> </span></span>  
  </td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM45"><td class="manTd1" id="siM46">$PASSWORD_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM47">  
  $PASSWORD_FL$  
  <span style="display: none;font-size:10px;" class="hint">Пароль должен быть сложным, чтобы его нельзя было подобрать (пример:"kDi3p9S7").<br/><br/>Пароль может состоять только из латинских букв, цифр, знака подчеркивания и дефиса [a-zA-Z0-9-_].<br/><br/>Минимальная длина пароля 6 символов, максимальная - 15 символов.  
  <span class="hint-pointer"> </span></span>  
  </td></tr>  
    
    
  <tr id="siM48"><td class="manTd1" id="siM49">$PASSWORD1_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM50">  
  $PASSWORD1_FL$  
  <span style="display: none;font-size:10px;" class="hint">Повторите выше указаный вами пароль.  
  <span class="hint-pointer"> </span></span>  
  </td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
  <tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM70"><td class="manTd1" id="siM71">$GROUP_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM72">$GROUP_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM51"><td class="manTd1" id="siM52">$NAME_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM53">$NAME_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM54"><td class="manTd1" id="siM55">$EMAIL_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM56">  
  $EMAIL_FL$  
  <span style="display: none;font-size:10px;" class="hint">На этот адрес почты мы пришлем вам регистрационное письмо. <br><br>Пожалуйста, постарайтесь ввести правильно, иначе письмо не дойдет и регистрация не будет закончена.  
  <span class="hint-pointer"> </span></span>  
  </td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM3"><td class="manTd1" id="siM4">$WWW_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM5">$WWW_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM6"><td class="manTd1" id="siM7">$ICQ_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM8">$ICQ_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM9"><td class="manTd1" id="siM10">$AOL_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM11">$AOL_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM12"><td class="manTd1" id="siM13">$MSN_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM14">$MSN_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM15"><td class="manTd1" id="siM16">$YAHOO_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM17">$YAHOO_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM30"><td class="manTd1" id="siM31">$BIRTHDAY_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM32">$BIRTHDAY_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM27"><td class="manTd1" id="siM28">$GENDER_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM29">$GENDER_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM18"><td class="manTd1" id="siM19">$COUNTRY_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM20">$COUNTRY_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM21"><td class="manTd1" id="siM22">$STATE_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM23">$STATE_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM24"><td class="manTd1" id="siM25">$CITY_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM26">$CITY_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM36"><td class="manTd1" valign="top" id="siM37">$AVATAR_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM38">$AVATAR_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM33"><td class="manTd1" id="siM34">$SIGNATURE_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM35">$SIGNATURE_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM39"><td class="manTd1" id="siM40">$SUBSCRIPTION_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM41">$SUBSCRIPTION_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM63"><td class="manTd1" id="siM64">$OPTIONS_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM65">$OPTIONS_FL$</td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
    
  <tr id="siM60"><td class="manTd1" id="siM61">$SECURITY_CODE_SIGN$</td><td class="manTd2" id="siM62">$SECURITY_CODE_FL$  
  <span style="display: none;font-size:10px;" class="hint">Нам нужны эти цифры и буквы.  
  <span class="hint-pointer"> </span></span>  
  </td></tr><tr><td height="10" class="manTdSep" colspan="2"><hr class="manHr" /></td></tr>  
    
  <tr id="siM64"><td class="manTdBut" colspan="2" align="center" id="siM65"><input type="image" name="sbm" src="/imgs/reg.gif" value="$SUBMIT_SIGN$" /></td></tr>  
  </table>

  შემდეგ შევდივართ

  რუსულად: Управление дизайном > Пользователи > Страница регистрации пользователей და ვცვლით კოდს ქვემოთ მოცემული კოდით.

  ინგლისური: Customize design > Users >User registration page და ვცვლით კოდს ქვემოთ მოცემული კოდით.

  კოდი:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  <head>  
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />  
  <title>Регистрация</title>  
  <style>  
  body {margin:0;font-family: Tahoma, sans-serif;font-size: 11px;background-color: #f2f2f5;}  
  a { color: #000000; }  
  a:hover { text-decoration: none; }  
  a img { border: 0px; }  
  td, body {font-family:verdana,arial,helvetica; font-size:8pt;}  
  .manHr {height: 0px; border: 0px solid #e4e4e4; border-top-width: 1px;}  
  hr {height: 0px; border: 0px solid #e4e4e4; border-top-width: 1px;}  
  </style>  
  </head>  

  <body style="padding:10px;">  
  <table width="50%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center">  
  <tr>  
  <td width="16" height="16" background="/imgs/1.gif"> </td>  
  <td background="/imgs/5.gif"> </td>  

  <td width="16" height="16" background="/imgs/4.gif"> </td>  
  </tr>  
  <tr>  
  <td background="/imgs/2.gif"> </td>  
  <td>  
  <table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">  
    <tr>  
    <td><span style="font-size:14px;"><div align='center'><strong>Регистрация</strong></div></span></td>  
    </tr>  
    <tr>  
    <td>  

  $BODY$  
    </td>  
    </tr>  

  <tr>  
    <td><div align='center'><span style="font-size:10px;">$POWERED_BY$ <a href="http://helpucoz.do.am/"><img style="border: 0pt none ; margin: 0pt; padding: 0pt;" src="http://helpucoz.do.am/7.png" title="Help Ucoz" width="80" height="15"></a></span></div></td>  
    </tr>  
  </table>  

  </td>  
  <td background="/imgs/6.gif"> </td>  
  </tr>  
  <tr>  

  <td background="/imgs/3.gif"> </td>  
  <td height="16" background="/imgs/8.gif"> </td>  
  <td background="/imgs/7.gif"> </td>  
  </tr>  
  </table>  
  </body>  
  </html>


  და შემდეგ შევდივართ File Manager_ში ვქმნით ფოლდერს სახელად imgs და რომ გადმოწერთ სურათებს ავტვირთავთ იმ ფოლდერში

  პაროლი არქივზე

ზევით

Реклама

Free site builder - uCoz